دربارۀ ما

مرکز مهندسی کامپیوتر فراپردازش فعالیت حرفه ای خود را از سال 1385 با بهره گیری از تیمی متخصص و مجرب و با هدف ارائه خدمات تخصصی نوین و باکیفیت و ارتقاء سطح علمی و کیفی منطقه و همچنین تأمین نیازهای کاربران و مشتریان مختلف در عرصۀ فناوری اطلاعات آغاز نمود و به مدد خداوند در طی سالهای گذشته پروژه های تجاری و تحقیقاتی بسیاری را با موفقیت انجام داده است.

این مرکز از سال 1392 اقدام به راه اندازی دفتر جدید واقع در شهر رامسر نموده و در حال حاضر در این مکان مشغول به فعالیت می باشد.

TEXT_SIZE